Vård med trygghet som ledord
Nya generationens behandling som möter den nya generationens ungdomar – individens utveckling i centrum.

Colosseumgruppen

Kvalitet - Trygghet - Gemenskap - Respekt

Hos oss på Colosseum arbetar en personalstyrka som är erfarna, engagerade och stöttar klienten genom stora utmaningar och svårigheter, vi skapar meningsfulla relationer och främjar en känsla av tillhörighet.

Vi erbjuder en individanpassad vårdmiljö som främjar hälsa, självständighet och positiv utveckling. Colosseumgruppen består av behandlingshem, stödboende och skyddat boende.

Verksamheter

Virtus I & Virtus II

Tillhandahåller övergreppsspecifik behandling, utredning och skyddsinsatser, för ungdomar med sexuella beteendeproblem. 

Sexuell beteendeproblematik

Virtus I

Pojkar 14 - 20 år
Öppnat Maj 2024
Sexuell beteendeproblematik

Virtus II

Pojkar 14 - 20 år
Maximus & Droskan

Tillhandahåller multimodal behandling, utredning och skyddsinsatser för skolpliktiga och icke skolpliktiga ungdomar med socialt nedbrytande beteende.

Öppnar 1/8 2024
Socialt nedbrytande beteende

Maximus

Pojkar 14 - 19 år
Socialt nedbrytande beteende

Droskan

Pojkar 15 - 20 år
Rex

Tillhandahåller stödinsatser för ett självständigt och prosocialt liv som ung vuxen. På Rex får ungdomen praktisera de färdigheter som denne erhållit under HVB placering.

Skyddsenheten

Tillhandahåller skyddat boende och boende med stöd för vuxna, med eller utan medföljande barn, för klienter i behov av skyddsinsatser.

Vårdkedja/Stödboende

Rex

Pojkar 16 - 20 år
Skydd/Skyddat boende

Skyddsenheten

21+ år

Vår filosofi

Det som gör oss på Colosseumgruppen unika är vårt holistiska förhållningssätt till individen. För att uppnå livsförändring krävs mycket mer än enstaka insatser. Hos oss sker behandlingen enligt en tydlig struktur men också ständigt i vardagen.

Uppdragsgivare

Referenser

Tack för din förfrågan

Vi på Colosseum hör av oss

Ni kan alltid ringa oss vid behov på 0729916110