Stödboende för pojkar 16 - 20 år

Rex

Vårdkedja primärt för våra egna HVB hem - 7 platser

För yrkesverksamma

Avdelning Rex används primärt som utsluss för våra egna HVB-hem som ett led i vården i form av stödboende för unga 16-20 år, men vi kan även i mån av plats erbjuda platserna till externa placeringar.

Syftet med placeringen är att ungdomen praktiserar de färdigheter som denne har erhållit under HVB-placeringen och förbereds för ett liv som ung vuxen.

Personal finns med som stöd och skydd i där det brister hos ungdomen. Det unika med vårt stödboende är den mängd stödinsatser och personal som finns att tillgå då vi har en personal dygnet runt på 7 platser för att kunna erbjuda högsta kvaliteten möjligt inom ramen för stödboendeplacering.

Verksamheten har ett stort stödfokus som  inkluderar stöttande i ADL (Allmän Daglig Livsföring) samt individanpassat stöd avseende vardagsstruktur, långsiktig planering och vägledning. Eftersom varje individ är unik kan också intensiteten i stödet variera mellan placerade klienter. Därför är det av stor vikt att kartläggningsinsatser från behandlingshemmet följer med ungdomen till stödboendet och följs upp för att nå det slut målet. Stödnivån kommer därefter att anpassas till varje enskild placerad ungdoms behov. 

Ungdomen

Vi har förståelse för att det kan kännas omtumlande och skrämmande att placeras på ett nytt boende oavsett om det är första gången eller en omplacering från ett annat hem. Du har säkert många frågor om hur det är på vårt boende, vilka regler som gäller, vad du får i veckopeng, hur många som bor här och så vidare.

Precis som varje människa är unik, är varje fråga unik. Vad som känns viktigt för dig, kanske inte är lika viktigt för någon annan. Och för att du ska få svar på just dina frågor är du välkommen att kontakta oss.

Du är välkommen att höra av dig till oss med alla frågor och funderingar. Se kontaktuppgifter nedan.

Tack för din förfrågan

Vi på Colosseum hör av oss

Ni kan alltid ringa oss vid behov på 0729916110