"Rötterna till utbildning är bittra, men frukten är söt.”
- Aristoteles
"För att veta vad folk verkligen menar, ska man lägga mer vikt vid vad de gör än vad de säger."
- Descartes
"Syftet med den vise är inte att säkra glädje, utan för att undvika smärta.”
- Aristoteles
"Felet med vår värld är att de dumma är så säkra på sin sak och de kloka så fulla av tvivel."
- Bertrand Russell
"Vi lider mer i fantasin än i verkligheten"
- Seneca
"Att tänka fritt är stort, att tänka rätt är större."
- Thomas Thorild
“Om en man är stolt över sin rikedom, bör han inte prisas förrän det är känt hur han använder den.”
- Sokrates
"Fattig är inte den som har lite utan den som vill ha mer."
- Seneca

Om Colosseumgruppen

Kvalitet - Trygghet - Gemenskap - Respekt

Colosseumgruppen grundades 2018 och 2019 öppnades portarna till våra första boenden. Vår vision var att erbjuda en trygg och kvalitativ behandlings- och utredningsplats för ungdomar från alla kommuner i Sverige. Vi såg det växande behovet av behandlingsplatser och valde att rikta in oss mot ungdomar med stora behov av omsorg och omhändertagande. För att hjälpa dessa ungdomar arbetar vi med skräddarsydda, individanpassade insatser i behandling och vardag. Vår personalstyrka har valts ut för deras genuina intresse av förändringsarbete och ständiga tro på varje enskild ungdom.

Verksamhet

personalporträtt

Norik

Tf Verksamhetschef
Avd. Virtus
personalporträtt

Nena

Föreståndare
Avd. Virtus
personalporträtt

Blend

Verksamhetschef
Avd. Droskan
personalporträtt

Jeanette

Föreståndare
Avd. Droskan
personalporträtt

Thomas

Behandlingsansvarig
Avd. Virtus / Avd. Droskan
personalporträtt

Elias

Psykolog
Avd. Virtus / Avd. Droskan
personalporträtt

Soufian

Biträdande Föreståndare
Avd. Rex
personalporträtt

Skyddsenheten

Verksamhetschef
Skyddsenheten
Tack för din förfrågan

Vi på Colosseum hör av oss

Ni kan alltid ringa oss vid behov på 0729916110