Integritetspolicy

Vi på Colosseum Konsulten AB  (”Colosseumgruppen”) uppskattar ditt besök på vår hemsida. Vi vill att du ska veta att vi värnar om din personliga integritet och strävar efter att alltid skydda dina personliga uppgifter på bästa sätt. Vi vill informera dig om hur vi kommer att använda dina personuppgifter och vilka rättigheter du har.

Hur används dina personuppgifter?

Colosseumgruppen är mån om att skydda din integritet när du besöker vår hemsida. Här beskrivs översiktligt den behandling av personuppgifter som görs när du besöker hemsidan och utnyttjar Colosseumgruppen tjänster, samt vilka rättigheter du har enligt gällande dataskyddslagstiftning. Om inte annat specifikt anges när du lämnar uppgifter är det Colosseumgruppen, org. nr. 559212-1890, som är ansvarigt för behandlingen av dina personuppgifter.

Via kontakt- och beställningsformulär på hemsidan har du möjlighet att ställa frågor, beställa information eller ta kontakt med Colosseumgruppen. Colosseumgruppen använder personuppgifterna endast för att uppfylla det aktuella ändamålet. Vid beställningar eller begäran om kontakt ber vi dig fylla i sådan information som behövs för att efterkomma din begäran samt för fortsatta kontakter i det aktuella ärendet, t.ex. namn, adress, telefonnummer, e-postadress eller andra personuppgifter. Uppgifterna kan komma att lämnas ut till Colosseumgruppens samarbetspartners i de fall då en samarbetspartner engagerats för att administrera utskick av det aktuella materialet eller informationen, men kommer i övrigt inte att lämnas ut till annan. I varje sammanhang där du lämnar får du mer specificerad information och lämnar ditt samtycke till hur dina personuppgifter behandlas.

Vem skyddar dina personuppgifter?

Colosseumgruppen har vidtagit tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att uppgifterna skyddas mot förstöring genom olyckshändelse, samt mot ändring, otillåten spridning av eller otillåten tillgång till uppgifterna, liksom mot varje annat slag av otillåten behandling.

Dina rättigheter

Du har rätt att gratis, en gång per kalenderår, efter skriftligt undertecknad ansökan ställd till Colosseumgruppen på adressen nedan få besked om vilka personuppgifter som Colosseumgruppen har registrerade om dig.

Du har även rätt att när som helst begära rättelse av felaktiga uppgifter, ändra uppgifter som du tidigare lämnat, eller återkalla ett lämnat samtycke och meddela att du motsätter dig fortsatt behandling av dina personuppgifter eller att du inte önskar ta emot fortsatt information från Colosseumgruppen. Dina personuppgifter kommer i sådant fall att raderas så snart det är möjligt med hänsyn till eventuella åtaganden Colosseumgruppen kan ha mot dig.

För att kunna tillgodose dina önskemål ber vi dig att ange fullständiga uppgifter och också ange i vilket sammanhang du lämnat uppgifter till Colosseumgruppen. Detta eftersom vi utan denna information saknar möjlighet att kontrollera, rätta eller radera uppgifter. Du kan framställa dina önskemål enligt följande:

Via e-post till info@colosseum.se

Du har även rätt att klaga hos Integritetsskyddsmyndigheten. Du kan läsa mer om klagomål här. Precis som Integritetsskyddsmyndigheten vill vi att du kontaktar oss först om du tycker att vi gjort något fel så kan vi utreda vad som hänt och försöka åtgärda det.

Grafiska element

Vi arbetar med olika typer av grafiska element. Material kan ha kommit från webbplatser som:

Tack för din förfrågan

Vi på Colosseum hör av oss

Ni kan alltid ringa oss vid behov på 0729916110