"Rötterna till utbildning är bittra, men frukten är söt.”
- Aristoteles
"För att veta vad folk verkligen menar, ska man lägga mer vikt vid vad de gör än vad de säger."
- Descartes
"Syftet med den vise är inte att säkra glädje, utan för att undvika smärta.”
- Aristoteles
"Felet med vår värld är att de dumma är så säkra på sin sak och de kloka så fulla av tvivel."
- Bertrand Russell
"Vi lider mer i fantasin än i verkligheten"
- Seneca
"Att tänka fritt är stort, att tänka rätt är större."
- Thomas Thorild
“Om en man är stolt över sin rikedom, bör han inte prisas förrän det är känt hur han använder den.”
- Sokrates
"Fattig är inte den som har lite utan den som vill ha mer."
- Seneca

Vår Filosofi

Det som gör Colosseumgruppen unikt är vårt holistiska förhållningssätt till individen. För att uppnå livsförändring krävs mycket mer än enstaka insatser. Hos oss sker behandlingen enligt en tydlig struktur och med inriktning på att träna individen i att klara sina vardagssysslor. Genom varierad kost, regelbunden träning och närvarande vuxna, skapar vi förutsättningar för en god grundhälsa som leder till en ökad mottaglighet i vården. Vi rekryterar personal som har ett äkta engagemang för ungdomsarbetet samt som bidrar med värmen som krävs i ett hem. På Colosseumgruppen fångar vi upp hela individen med kropp, själ och sinne.

De ungdomar vi möter idag uppvisar en komplex problematik vilket kräver insatser som gör skillnad på riktigt. Vårt yttersta mål är att hjälpa varje ungdom som kommer till oss, med en nollvision för vårdhaverier. Colosseumgruppen finns till för den nya generationens ungdomar som kräver den nya generationens behandling.

Colosseums ledord i det dagliga arbetet

Stabilitet
Vi strävar efter att erbjuda en stabil och pålitlig miljö för våra klienter och deras familjer. Genom att skapa en grundläggande trygghet och förutsägbarhet i vår verksamhet kan vi ge våra klienter möjlighet att växa och utvecklas på bästa sätt. Vi bygger vårt arbete på beprövade metoder och evidensbaserade tillvägagångssätt för att säkerställa kvalitet och kontinuitet i våra behandlingsinsatser. Genom att vara stabila och pålitliga vill vi ge våra klienter och deras närstående en stadig grund att stå på i deras rehabiliteringsprocess.
Trygghet
Vi vill skapa en trygg och säker miljö för våra klienter, där de kan känna sig bekväma och väl omhändertagna. Genom att erbjuda professionell och empatisk vård och omsorg vill vi ge våra klienter den trygghet de behöver för att kunna fokusera på sin rehabilitering och personliga utveckling. Vi sätter klientens välbefinnande i fokus och arbetar aktivt för att skapa en atmosfär av tillit och respekt. På Colosseum strävar vi efter att vara en trygg plats för våra klienter att vända sig till i sin behandlingsresa.
Ansvar
Vi är medvetna om det stora ansvaret vi har gentemot våra klienter, deras familjer och samhället som helhet. Vi arbetar aktivt för att upprätthålla högsta standarder inom vård och omsorg och ser till att våra insatser är etiskt och professionellt genomförda. Vi tar ansvar för att ge våra klienter de resurser och verktyg de behöver för att återhämta sig och främja deras välmående. Vi samarbetar med andra aktörer inom vårdsektorn och att vara en pålitlig partner för klienter, närstående och samhället i stort. Genom att ta ansvar för vårt arbete strävar vi efter att göra en positiv och meningsfull skillnad i människors liv.

Vi tror på individen

Enterprise Magazine 5 • 2020 • 4 min läsning

”Vi individanpassar i vår verksamhet och det går före allt. Dessutom har vi få regler eftersom vi inte tror på det, utan här har ungdomarna egna privilegier. I Sverige är man ofta lite rädd för att det ska skapa orättvisor, men vi ser det som att alla är olika”, säger Norik Topalian

Referenser

Tack för din förfrågan

Vi på Colosseum hör av oss

Ni kan alltid ringa oss vid behov på 0729916110