Skyddat boende och boende med stöd vuxna 21+

Skyddsenheten

Målgrupp: Män, Kvinnor, Familjer & Djur

Skyddsenheten på Colosseum har två kärnverksamheter bestående av skyddat boende och boende med stöd för vuxna från 21 år och uppåt, med eller utan medföljande barn. Kring dessa verksamheter har Skyddsenheten en egen transporttjänst kopplat till vård och skydd. Transportenheten kan alltid rulla inom en timme efter vi har fått uppdrag från Er.

För yrkesverksamma

Skyddsenheten har två kärnverksamheter bestående av skyddat boende och boende med stöd för vuxna, med eller utan medföljande barn. 

Våra skyddade boenden på Skyddsenheten varierar utifrån behov och krav. Har klienten behov av egen lägenhet i olika storlekar eller säkerhetsklass, har klienten behov av att bo i hus eller kollektivt så finns detta möjligt på Skyddsenheten. Med detta sagt har vi boende för alla behov då ingen klient är den andra lik, vi vill erbjuda klienten en skräddarsydd placering med utsluss till ett fritt liv fri från våld i en ny ort, vilket är Skyddsenhetens grundmål med alla placeringar.

Skyddsenheten tar emot klienter i behov av skyddat bonde, bred varians av stödinsatser och hög säkerhet. Vår personalgrupp har lång erfarenhet av att arbeta med människor i utsatta livssituationer samt har jobbat gemensamt på enheten sedan vi startade 2019. Vi arbetar med hedersproblematik, våld i nära relation, klienter med missbruk och bakgrund i kriminalitet och avhopp är uppdrag som Skyddsenheten är utrustad för att bemöta, vi har även bred och lång erfarenhet av att arbeta med medföljande barn – även med särskilda behov.

Våra skyddade boenden på Skyddsenheten varierar det utifrån behov. Behöver klienten egen lägenhet i olika storlekar eller säkerhetsklass, har klienten behov av att bo i hus eller kollektivt så finns detta möjligt på Skyddsenheten. Med detta sagt har vi boende för alla behov då ingen klient är den andra lik samt så vill vi erbjuda klienten en skräddarsydd placering med utsluss till ett fritt liv på ny ort som är vårt grundmål med alla placeringar.

Skyddsplaceringar kan naturligtvis vara omtumlande och känslomässiga för klienter eller medföljande barn, Skyddsenheten erbjuder följande insatser för våra klienter:

  • Bemanning dygnet runt av erfarna skyddsassistenter och behandlare om sådant behov föreligger.
  • Riskbedömningar i form av SARA V3/PATRIARK/FREDA.
  • Transport av klient, vid hämtning av placering,  till och från våra enheter samt till rättegångar eller beslutat umgänge.
  • Komplett stödkedja med skyddat boende, skyddslägenheter och utslusslägenheter.
  • Klienten har överfallslarm direktkopplat till SOS Alarm. 
  • Individanpassade säkerhetslösningar och genomförandeplaner utifrån uppdrag och vårdplan. 

Vid placering görs riskbedömningar via SARA-V3/PATRIARK/FREDA, som vi använder för att skräddarsy en säkerhetslösning för varje klient.

När klienten kommit tillräckligt långt i sitt säkerhetstänk för att kunna bo i andra former kan Colosseum tillhandahålla lösningar med stödboende och utslusslägenhet, och även stöd i att ansöka och hitta eget boende. På så vis kan klienten känna fortsatt trygghet med samma personal omkring sig, hela vägen till utskrivning och även efter det.

När klienten kommit tillräckligt långt i sitt säkerhetstänk för att kunna bo i andra former kan Colosseum tillhandahålla lösningar med stödboende och utsluss-lägenhet. På så vis kan klienten känna fortsatt trygghet med samma personal omkring sig, hela vägen till utskrivning.

Tack för din förfrågan

Vi på Colosseum hör av oss

Ni kan alltid ringa oss vid behov på 0729916110

Funktion Skyddsenheten

Dölj sidan snabbt

Klicka på den här knappen om du vill dölja sidan när du läser om Skyddsenheten. Går att testa och enkelt komma tillbaka. Knappen finns i högra hörnet på hela Skyddsenheten.